Bhojanshala

"Je Dharmana Bandhan thi bandhay Te Jagatna Bandhanothi Chhuti Shake Chhe"

‘The Vadlo’ will make nice arrangements for Navkarshi and afternoon lunch Chauvihar.The atmosphere will surely lure yatralus to observe Ayambils, Ekasana or beasanas which will lead the chaturwidh sangh to create Tyag Bhavna in their life.

Jeevanma Sadai, Santosh and Sanyam Hashe, to, shanti no anubhav thashe 'Ami vagar ni Aankh Nakami Chhe, Udarta Vagarni Daulat Nakamin Chhe

Make the Paras Vadlo more stronger by making more and more Guptdan.